Aanmeldingsformulier Jeugd

Aanmeldingsformulier jeugd

Op welk mailadres kunnen we je bereiken? 
Dit is het hoofd-mailadres, je kunt hieronder nog een tweede (alternatief) mailadres opgeven.

Als je in de afgelopen 3 jaren lid geweest bent van een andere voetbalvereniging (ook zaalvoetbal telt mee), willen we dat graag van je weten. 

Wat is de naam van de vereniging waar je de afgelopen 3 jaren lid van bent geweest?

Van de KNVB moeten we, als degene die zich aanmeldt 16 of ouder is, controleren of de gegevens kloppen. Dat moet aan de hand van een legitimatiebewijs. Daarom verzoeken we je hieronder het soort legitimatiebewijs en ook het nummer van het bewijs in te vullen.

VRIJWILLIGERSWERK


Het doel van de vereniging ACV is het doen beoefenen en het bevorderen van de voetbalsport in al zijn verschijningsvormen. Onderdeel van het lidmaatschap van de vereniging ACV is het verrichten van vrijwilligerswerk door de (ouders van) leden.


Vrijwilligerswerk bij ACV kan zowel op incidentele als op structurele basis. Van een paar uurtjes per jaar tot een paar uur per week.


Zie ook het tabblad ‘Vrijwilligers’ op de www.acvassen.nl.

MACHTIGING AUTOMATISCHE INCASSO


Om de hoeveelheid werk en de kosten zoveel mogelijk binnen de perken te houden, wordt de contributie automatisch van je bankrekening afgeschreven. Daarvoor is het nodig een machtiging af te geven.
Vul hieronder (zo moet dat bij een machtiging) de gegevens in van de rekeninghouder van de bankrekening van waaraf de contributie geïncasseerd moet worden 

verleent de voetbalvereniging ACV tot wederopzegging machtiging de door hem/haar verschuldigde contributie af te laten schrijven van de bankrekening met IBAN

en verklaart zich akkoord met de bepalingen en voorschriften die door de bankinstellingen dienaangaande zijn of zullen worden vastgelegd.

Op een digitaal aanmeldingsformulier kan je natuurlijk geen handtekening plaatsen. Vul daarom hier nogmaals je naam in.
Omdat de leeftijdscoördinator (waarschijnlijk) nog een afspraak met je gaat maken voor een persoonlijk gesprek, kan je op dat moment de benodigde handtekening zetten.

Door het getoonde getal in te vullen en daarna op VERZENDEN te klikken, wordt je aanmelding verzonden naar ACV. Je verklaart door het klikken op VERZENDEN dat je het formulier naar waarheid hebt ingevuld.* = verplicht
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!